Rüyada Tabut Görmek: Maddi Sıkıntılar Geride mi Kalıyor?

Rüyada tabut görmek pek çok kişinin korkarak, uyanmasına neden olsa da aslında hayra yorumlanması gereken, sanıldığı gibi negatif bir anlam içermeyen bir rüyadır.

Kişinin kendini tabutta görmesi; tüm sıkıntılarını geride bırakacağına, geleceğinin parlak olacağına, maddi sıkıntıdan kurtulacağına, borçlarını ödeyeceğine yorumlanır.

Bu rüya; rüya sahibinin tüm istek ve arzularının teker teker gerçekleşeceğine, feraha çıkacağına tabir edilir.

Rüyada görülen tabut, bir yandan da mal ve mülk ile ilişkilendirilir. Rüyada tabut görmek; bolluk ve bereketi, zenginliği çağrıştırır.

Ancak rüya yorumu üzerinde tabutun nasıl ve ne şekilde görüldüğü de belirleyicidir. Örneğin; kişinin kendini tabutta görmesi ile bir tabutu taşırken görmesi farklı anlamlara sahiptir.

Bazı İslami rüya tabircilerine göre ise bu rüya, kişinin yakın çevresinden birinin hayatını kaybedeceğine işaret eder.

Yine bazı rüya yorumcularına göre rüyada görülen tabut, kötü bir habere, şansızlığa, kedere ve sıkıntıya delalettir.

Lakin ben tabut rüyalarının genellikle hayra ve sıkıntıdan kurtuluşa yorumlanması gerektiğine inanıyorum.

Rüyanızı doğru bir şekilde yorumlayabilmem adına yorum kısmına rüyanızı detaylı bir şekilde yazabilirsiniz.

Rüyada Tabut İçinde Olmak

Bu rüya, saltanata, mal ve mülke, zenginliğe delalettir. Kişinin her türlü beladan ve şerden uzak olacağını, ilahi gücün her daim yanında olacağını gösterir.

Kişinin ilim ve irfan sahibi olacağını, güzel ahlakı ile herkese yol göstereceğini, bu dünyanın tüm zevklerinden yararlanacağını, kendi saltanatını süreceğini müjdeler.

Bazı İslami rüya yorumcularına göre ise kötü bir habere delalettir.

Bazı rüya tabircileri ise rüyada tabut görmeyi bir yol hazırlığına yorumlar. Bu yol, uzun bir seyahat olabileceği gibi kişinin kendisini ve manevi gücünü keşfedebileceği, içsel bir yolculuk da olabilir.

Rüyada Boş Tabut Görmek

Rüyada görülen tabutun boş ya da dolu olması, rüya yorumunu direk olarak etkiler.

Rüyada boş tabut görmek, genellikle hayra yorumlanmaz. Kişinin yakında maddi ve manevi sıkıntı ile karşılaşacağına, bu sıkıntılarını geride bırakmak adına çok çaba sarf etmek zorunda kalacağına delalettir.

İslami rüya tabircilerine göre ise bu rüya, kişinin aile üyelerinden birinin hayatını kaybedeceği anlamını içerir.

Rüyada tabutu açık ve boş görmek, rüya sahibinin yaşadığı olumsuzlukların kendi dikkatsizliklerinden kaynaklandığına yani kendi kendini sıkıntıya soktuğuna da yorumlanabilir.

Tabutu açık gören kişi, zorluklarla karşılaşmamak ve tüm sorunların üstesinden gelebilmek adına daha dikkatli bir şekilde hareket etmelidir.

Rüyada Tabut Taşımak

Rüyada başka birinin tabutunu taşımak, rüya sahibinin atlatmakta epey bir zorlanacağı, hayatını tam bir işkenceye dönüştürecek manevi bir sorunu temsil eder.

Kişinin hiç ama hiç istemediği bir şeyi yapacağına, daha doğrusu bunu yapmak zorunda kalacağına delalettir.

Rüyada boş tabut taşımak, genellikle kişideki yeni şeyleri öğrenme ve keşfetme arzusuna işaret eder.

Rüyada ağır bir tabut taşımak, rüya sahibinin bir dedikoduya maruz kalacağına, bu dedikodunun çevresinde epey bir yayılacağına, yani çok zor bir duruma düşeceğine, hatta evden çıkmak bile istemeyeceğine yorumlanabilir.

Rüyada Tabutlar Görmek

Rüyada birden çok tabut görmek; kişinin ailesiyle ya da yakın bir arkadaşıyla arasının bozulacağına, yakında olumsuz birtakım gelişmelerle karşılaşacağına, sevdikleriyle arasına küslüklerin gireceğine delalettir.

Bu rüya; bazen de kişinin iş hayatında daha önce hiç olmadığı kadar başarılı olacağına, maddi gelirinin artacağına, konforlu bir yaşam süreceğine, bu yüzden de çevresindeki kişiler tarafından kıskanılacağına işarettir.

Bazı rüya tabircilerine göre ise kişinin bir ölüm haberi alacağının ve bu haber ile yıkılacağının, yaşama sevincini adeta kaybedeceğinin göstergesidir.

Rüyada Tabut Taşındığını Görmek

Rüyada tabut taşındığını görmek, kişinin yakın çevresinden ya da ailesinden maddi ya da manevi destek göreceğine işarettir.

Rüyada tabutun kadınlar tarafından taşındığını görmek, şayet rüyayı gören kişi kadınsa daha güçlü ve önemli bir pozisyona ulaşacağına, saygınlık elde edeceğine alamettir.

Rüyada tabutun çocuklar tarafından taşındığını gören kişi ise oldukça zorlanacağı bir sorumluluğun ve boyunu aşan işlerin altına girer. Örneğin, iş hayatında maddi imkanlarını sınırlandıran plan ve projelere yatırım yapabilir. Bu yüzden de maddi sıkıntı çekebilir.

Bu rüya; kişinin güç ve varlık sahibi insanlardan yardım göreceğine, bu insanlar sayesinde şanslı bir döneme gireceğine, daha lüks bir yaşama kavuşacağına da tabir edilebilir.

Rüyada Tabut İçinde Birini Görmek

Rüyada tabut içinde bir ölü görmek, genellikle hayra yorumlanmayan tabut rüyalarından biridir. Rüya sahibinin maddi gelirinin azalacağına, iş hayatında pozisyonunu kaybedeceğine, yaşam standartlarının epey bir düşeceğine işarettir.

Rüya sahibinin kendine her konuda yol gösteren, kişiye ışık tutan bir sevdiğini kaybedeceği şeklinde yorumlanabilir.

Tabut içinde ölü bir erkek görmek; rüya sahibinin işini, sağlığını, mutluluğunu ve huzurunu kaybedebileceğine delalet edebilir.

Rüyada Siyah Tabut Görmek

Kişinin yakında bazı maddi sıkıntılar yaşamak zorunda kalacağına, şanssız bir döneme gireceğine, borçlarını ödeyemediği gibi daha da borçlanacağına, ciddi bir hastalığa yakalanacağına, sevdikleriyle kavga edeceğine, manevi yönden kendini güçsüz hissedeceğine alamet eder.

Rüya sahibinin bir süreliğine hem maddi hem de manevi açıdan sarsıldığı bir dönem geçireceğini, hayata küseceğini, umutlarını yitireceğini, depresyona girebileceğini gösterir.

Rüya sahibinin hiç olmadığı kadar karamsarlığa düşeceğine, kendini yalnız ve sahipsiz hissedeceğine yorumlanabilir.

Rüyada Tabut Taşıyan Asker Görmek

Bu rüya; hayra yorumlanan, güzel rüyalardan biridir. Rüya sahibinin can ve mal güvenliğinin yerinde olduğunu, ilahi güç tarafından korunduğunu gösterir.

Şayet rüyayı gören kişi genç ve henüz askerliğini yapmamış bir erkekse vatani görevini severek ve başarı ile tamamlayacağına, olgunlaşmış bir şekilde sağ salim askerliğini bitirip, ailesine ve evine geri döneceğine tabir edilir.

Bu rüya, kişinin tıpkı askerlik gibi kutsal ve önemli bir meslek sahibi olacağına da alamet edebilir.

Rüyada Camide Tabutlar Görmek

Rüya sahibinin camide tabutlar görmesi, birtakım dedikoduların hedefi haline geleceğine, bu yüzden çevresi ve ailesi tarafından dışlanacağına, başından talihsiz bir olay geçeceğine işaret eder.

Rüya sahibinin ailesiyle ve kardeşleriyle arasının bozulacağına, aile içinde huzursuzluk ve tartışmaların yaşanacağına, karamsarlığa kapılacağına, kötü ve üzücü bir haber alacağına yorumlanabilir.

Bazen de bu rüya, kişinin iş hayatında üçüncü kişiler yüzünden sıkıntılı bir sürece gireceğine, emeklerinin karşılığını alamayacağına, maddi zarara uğrayacağına delalettir.

Kısacası camide görülen tabut ya da tabutlar, iş ve aile yaşamına dair sıkıntıları, maddi kaybı simgeler.

Rüyada Tabutu Tek Başına Taşımak

Rüya sahibinin iş ya da özel hayatında karşılaştığı büyük bir problemi tek başına çözmeye çalışacağına, bu noktada kimseden yardım görmeyeceğine, kendi çabası ile işlerini yoluna sokmaya çalışacağına yorumlanır.

Rüya sahibinin eline geçen fırsatları değerlendiremeyeceğine, zor bir duruma düşeceğine, çevresindeki herkesin ona acıyacağına, geçmiş hatalarının tekrar karşısına çıkacağına, yanlış tutum ve davranışları yüzünden etrafındaki insanlar tarafından dışlanıp, eleştirileceğine alamettir.

Rüya sahibinin omuzlarına taşımakta zorlanacağı kadar fazla yük bineceğinin göstergesidir.

Rüyada Tabutun Üstüne Oturmak

Rüya sahibinin sıkıntılı bir döneme gireceğini haber veren bu rüya, kişinin iş hayatında zarara uğrayacağına, büyük miktarda bir mal ya da parayı elinden çıkarmak zorunda kalacağına, kısa dönemli de olsa borçlanacağına, eski borçlarını ödeyemeyeceğine, işsiz kalacağına işaret eder.

Bu rüyayı gören kişi, ticari hayatında şansız bir döneme girebilir. Kredi çekerek ya da arkadaşlarına borçlanarak açtığı işindeki durgunluk yüzünden iş yerini kapatabilir.

Ya da geçici bir süreliğine de olsa ciddi bir sağlık sorununa yakalanabilir.

Bu rüya, aynı zamanda kişinin iş hayatına ya da özel yaşamına dair arka arkaya hatalar yapacağına delalet edebilir.

Rüyada Tabutun Yanması

Rüya sahibinin iş hayatında pozisyonunu kaybedeceğine, maddi sıkıntıya düşeceğine, akrabalarından biri ile arasının bozulacağına, kendisine verilen sözlerin tutulmayacağına, yakın dostlarının ya da iş arkadaşlarının onu önemli bir konuda yarı yolda bırakacağına alamettir.

Bu rüya, kişinin hem maddi hem de manevi açıdan yorgun düşeceğine, ikiyüzlü kişilerin hırsızlık girişimine maruz kalacağına, elinden önemli bir mal ya da mülkün çıkacağına, bu yüzden canının çok sıkılacağına yorumlanabilir.

Bazen de kişinin işkolik tavrı yüzünden bir sağlık problemine yakalanacağına işaret edebilir.

Rüyada Tabutun Yere Düşmesi

Rüya sahibinin kötü bir haber alacağını simgeleyen bu rüya, üzücü gelişmelere işaret eder.

Kişinin yolunda giden işlerinin bir anda bozulacağını, maddi açıdan sıkıntılı bir döneme gireceğini, lüks ve konforlu yaşamının geride kalacağını,  geçim derdine düşeceğine, sevdiği birinden ihanet göreceğini, eğitimine bir süreliğine maddi sıkıntılar yüzünden ara vereceğini, ailesini geçindirmekte zorlanacağını, alım gücünün düşeceğini gösterir.

Yani bu rüya maddi sıkıntıları takip eden manevi ve ailesel problemlere delalet eder.

Rüyada Tabut içinde Ölü Görmek

Rüyada tabut içinde ölü kadın görmek, kişinin lüks ve konforlu yaşamının yakında sona ereceğinin, sıkıntılı bir sürece gireceğinin göstergesidir.

Tabut içinde ölü erkek görmek ise makam, mevki, saygınlık ve güç kaybı ile ilişkilendirilir.

Kişinin yaşamını sürdürmekte zorlanacağına, başkalarından medet umacağına, ancak çaldığı tüm kapıların onun yüzüne kapanacağına tabir edilebilir.

Rüyada Tabutun İçine Yatmak

Rüya sahibinin giriştiği bir projede hayal kırıklığı ile karşılaşacağına hatta pişman olacağına, maddi açıdan zora düşeceğine, rakiplerine yenileceğine delalettir.

Kişinin sıkıntılarının üzerine yepyeni sıkıntılarının ekleneceğinin göstergesidir.

Bu rüya, bazı yanlış anlaşılmalar yüzünden kişinin sevdiği biriyle arasının bozulacağına da yorumlanabilir.

Ya da kişi, bir hırsızlık girişimi sonrasında manevi açıdan çok değer verdiği ya da oldukça kıymetli bir eşyasını çaldırabilir.

Rüyasında tabutun içine yattığını bir türlü kalkamadığını gören kişi, yeni sorunlarla ve aksiliklerle karşılaşır.

Bu rüya, kişinin bunalıma gireceği bir dönemin kapıda olduğunu anlatır.

Rüyada Tabut Almak

Rüyada tabut satın almak, rüya sahibinin işlerinin açılacağına, makam ve mevki sahibi olacağına, mesleğinde terfi alacağına, bolluk ve bereket dolu bir döneme gireceğine, şansın ondan yana olacağına tabir edilir.

Bu rüya, rüya sahibinin işlerinin hiç ummadığı kadar yolunda gideceğine, geleceğini maddi açıdan garanti altına alacağına yorumlanır.

Olumlu bir anlama sahip olan tabut rüyalarından biridir.

Rüyada Yeni Tabut Görmek

Bu rüya, genellikle saygınlık, makam ve mevki, güç ve otorite ile ilişkilidir. Rüya sahibinin iş hayatındaki başarıları sayesinde çevresindeki insanlar tarafından takdir göreceğini, sözünü her yerde geçiren biri olacağını, güzel ve iyi gelişmelerle karşılaşacağını gösterir.

Kişinin bir muradına ereceğine, hayallerine adım adım yaklaşacağına, gönlünce ve dilediği gibi bir hayat yaşayacağına tabir edilir.

Rüyada Eski Tabut Görmek

Bu rüya, genellikle kötü kalpli, iki yüzlü, ahlaksız bir kadını simgeler. Rüya sahibinin arkasından iş çeviren, onun kötülüğünü düşünen lakin ona dost gibi görünen bir kadına işaret eder.

Bu kişi; rüya sahibinin eşi, bir akrabası olabileceği gibi bir iş arkadaşı da olabilir.

Rüyada Tabut Üzerinde Bayrak Görmek

Bu rüya, kişideki vatan sevgisini sembolize eder. Rüya sahibinin vatanını ve milletini seven, ülkesine aşık biri olduğunu gösterir.

Kişinin her daim toprakları ve sevdikleri için savaşmaya hazır olduğu anlamını içerir.

Rüyada tabut üzerinde yeşil bayrak görmek, kişinin vatanının ve milletinin yanı sıra dinine de sıkı sıkıya bağlı olduğuna işarettir.

Rüyada tabut üzerinde yabancı bir milletin bayrağını görmek, rüya sahibinin gurbette asla yaşayamayacağına, böyle bir duruma düşerse vatan hasreti ile yanıp tutuşacağına, yurtdışında fazla kalmadan ülkesine geri döneceğine yorumlanır.

Yani yurtdışında iş ya da eğitim amacıyla yaşamayı düşünen rüya sahibi, bu fikrinden bir an önce vazgeçmeli, ülkesinden ayrı yaşayamayacağını muhakkak göz önünde bulundurmalıdır.

Rüyada Tabut Örtüsü Görmek

Rüyada tabut örtüsü görmek, genellikle bir değişikliği simgeler. Kişinin kolaylıkla adapte olacağı, düzenini pek de değiştirmeyecek olan bir yeniliğe açık olduğuna delalettir. Bu değişiklik, bir iş ya da ev değişikliği olabilir.

Rüyada beyaz tabut örtüsü görmek, kişinin hayatında oldukça önemli bir değişikliğin olacağına yorumlanabilir. Bu değişiklik, kişinin hayatında büyük bir yankı uyandırabilir. Ailesiyle ya da arkadaşlarıyla arasının bozulmasına bile neden olabilir.

Rüyada tabut üzerinde gelinlik görmek, rüya sahibinin oldukça acı verici bir olaya tanık olacağına, bu olay yüzünden canının çok yanacağına, etrafındaki herkesin de tıpkı kendisi gibi bu olaydan çok etkileneceğine yorumlanabilir.

Rüyada Tabut Taşıdığını Görmek

Rüyada kendisinin başkalarıyla birlikte tabut taşıdığını gören kişi, hiç ummadığı bir anda hayatının değişmesine yardımcı olacak, güçlü, saygın ve otoriter biri ile tanışır.

Bu kişi sayesinde işlerini yoluna sokar ve daha düzenli bir yaşama kavuşur.

Bu rüya; rüya sahibinin ilahi bir şekilde Tanrı tarafından gözetildiğini, her daim korunduğunu gösterir.

Güzel ve olumlu gelişmeleri müjdeleyen, mucizeleri anlatan bir rüyadır.

Rüyada Tabutun Üstüne Uzanmak

Rüya sahibinin arkadaşları, akrabaları ya da ailesinden gördüğü maddi destek ile kurduğu işinde başarısızlığa uğrayacağına, bu yüzden onlara çok mahçup olacağına, tam bir hayal kırıklığı yaşayacağına, umduğunu kaybedeceğine, iflas edeceğine tabir edilir.

Kişinin adeta yer yarılsa da içine girsem dediği bir döneme gireceğini anlatır.

Rüyada Ölmüş Birini Tabutta Görmek

Rüyada ölmüş birini tabutta görmek, kişinin uzun süredir sakladığı bir sırrını çevresindekilerle paylaşacağına, böylelikle bu sırrın üzerindeki ağırlığından kurtulacağına, feraha ereceğine ve kendini rahatlamış hissedeceğine yorumlanır.

Aynı zamanda kişinin hayatında bazı şeylerin eksikliğini çekeceği, derinden sarsılacağı bir döneme gireceğini gösterir.

Bu eksiklik, maddi imkansızlıklar olabileceği gibi manevi bir kayıp da olabilir. Örneğin, kişi yakın bir arkadaşıyla yollarını ayırabilir ya da sevgilisinden ayrılıp, içine kapanabilir.

Rüyada Bebek Tabutu Görmek

Rüya sahibinin aklındaki soru işaretlerinin yanıtını alacağını gösteren bu rüya, kişinin uzun bir süredir beklediği haberi yakında alacağını ve bu habere çok sevineceğini de gösterir.

İslami rüya tabircilerine göre bu rüya, kişinin dinine düşkün, Allah’ın sevdiği, koruyup, kolladığı, davranışları ile başkalarına da örnek olmaya özen gösteren biri olduğu anlamına sahiptir.

Rüyada tabutta bebek görmek, rüya sahibinin maddi sıkıntı çekmeksizin, yokluk nedir bilmeden, rahat bir yaşam süreceğine delalet eder.

Rüyada erkek bebek tabutu görmek; rüya sahibinin bir süredir yaşadığı sıkıntılarının son bulacağının, artık daha rahat ettiği bir döneme gireceğinin simgesidir.

Rüyada tabutta kız bebek görmek, kişinin başarıya giden yolda emin adımlarla ilerlediğine, mutluluk ve huzurun yaşamından eksik olmayacağına yorumlanabilir.

Rüyada Tabut İçinde Kefenli Birini Görmek

Rüyada tabut içinde kefenli birini görmek, genellikle rüya sahibinin kendine denk olmayan biriyle evlenmek istediğine delalettir.

Aynı zamanda rüya sahibinin bir sırrını gizlemek zorunda kaldığına, ancak bu durumdan ötürü de içten içe pişmanlık hissettiğine yorumlanır.

Bazen de bu rüya, kişinin uzun zamandır haber almadığı birinden bir haber alacağına tabir edilebilir.

Rüyada Tabutun İçinde Canlı İnsan Görmek

Rüyada tabutun içinde kendini ya da başka bir canlı insanı görmek, kişinin kaybettiği için çok üzüldüğü bir şeyi geri bulacağı anlamına sahiptir.

İslami rüya tabircilerine göre rüya sahibinin ilim ve irfan sahibi olduğunu, örnek davranışları ile çevresindekileri de dine teşvik ettiğini gösterir.

Bu rüya, kişinin bir muradına ereceğine de işaret edebilir.

Rüyada Tabutu Yeşil Örtüyle Görmek

Bu rüya, kişinin daha hassas ve duygusal bir döneme gireceğine, hayatına dair önemli bir karar vermek zorunda kalacağına, bu karar doğrultusunda hayatının şekilleneceğine işarettir.

Yeşil renk, güzellikleri, bolluk ve bereketi temsil ettiğinden bu rüya, kişinin daha güzel ve hayırlı bir sürece gireceği şeklinde yorumlanmalıdır.

Yeşil, aynı zamanda cennetin rengidir. Kişinin ibadetine düşkün, Allah katında değerli bir kul olduğunu gösterir.

Yani rüya sahibinin diğer dünyada da mükafatlandırılacağına yorumlanabilir.

Yeşil renk, bir yandan da muradı ve kurtuluşu simgeler. Kişinin bir muradına ereceğine, ev, araba, mal ya da mülk edineceğine tabir edilebilir.

Rüyalar hakında ki diğer yazılarımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

“Rüyada Tabut Görmek: Maddi Sıkıntılar Geride mi Kalıyor?” hakkında 1 yorum

  1. Annem rüyasında (oğlunu) beni görüyor ve az sonra bir cenaza arabasının tabut getirdiğini görüyor. Ve bana bakarak, oğlum bu tabuta gireceğini bilse nasıl üzülür diyor.
    Şeklinde bir rüya görüyor. Bunun anlamı ne olabilir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir