Rüyada Karga Görmek: Sırlar Açığa Çıkıyor

Rüyada karga görmek bilgelik, zeka, farkındalık, sırların yakın zamanda açığa çıkması gibi pek çok olay ve durumu temsil eder.

Aynı zamanda kişiye rehberlik eden, yol gösteren, rüya sahibiyle birlikte hareket eden bir kişiye yorumlanır.

Yüzyıllar boyunca tüm medeniyetler tarafından yol gösterici, bilge ve haber verici olarak kabul edilen kargalar; bize rüyalar aracılığıyla mesaj vererek, dikkat etmemiz gereken durumlar ve olaylar hakkında bizlere bilgi verirler.

Rüyada karga görmek, aynı zamanda kişinin dış dünyayla ve çevresindeki kişilerle ilişkilerini simgeler. Rüya sahibinin iş hayatında karşılaşacağı birtakım fırsatları sembolize eder.

Bazen çıkarcı, sinsi ve kurnaz birini simgeleyen karga; rüya sahibini eline geçen fırsatları en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğine dair uyarır.

Rüyada kargayı toprağı eşelerken ya da toprağa bir şeyler gömerken görmek, rüya sahibinin yakında üzücü bir ölüme tanık olacağına ya da bir ölüm haberi alacağına işaret eder.

Rüyada karga görmek; pek çok kişi tarafından olumsuz şeylere yorulsa da bunları dikkate almamak gerekir.

Çünkü haberci rüyalar içerisinde yer alan bu rüya, kişinin çevresinde gelişen tüm olaylara önem vermesi gerektiğine dair bir uyarı niteliğindedir.

Rüyada karga görmek, bir yandan da rüya sahibinin insanları organize edebilecek güce sahip olduğuna ve bu gücü kullanmasının vaktinin geldiğine delalet eder.

Rüya sahibini organize olarak ve birtakım doğru stratejiler geliştirerek, iş hayatında başarıyı yakalayabileceği ve geleceğine dilediği gibi yön verebileceği şeklinde öğütler.

Rüyada Karga Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada karga ya da kuzgun görmek, rüya sahibinin önemli bilgiler edineceğine, uzun zamandır merak ettiği bir konuda yeterli bilgiye sahip olacağına, böylelikle merakını gidereceğine yorumlanır.

Gerçek hayatımızda da kuşlar arasında en zeki ve en bilge olan karganın rüyada görülmesi, kişinin kafasını kurcalayan sorulara yanıt bulacağı, bu soruların çözümünün neyde ya da kimde olacağını öğreneceği şeklinde tabir edilir.

Aynı zamanda rüya sahibini bu süreçte sabırlı olması gerektiğine dair öğütler.

Rüyada karga görmek, kişinin farkındalığının daha da artacağı bir döneme gireceğine, sezgilerinin gitgide daha da güçleneceğine, kendisinde mevcut olan bilgiyi ve bilgeliği en güzel şekilde kullanmaya başlayacağına yorumlanır.

Rüya sahibinin araştırmacı kişiliğini ve bilinmeze olan merakını kullanarak, amacına ulaşacağına ve yükseleceğine delalet eder.

Kişinin içsel sorunlarını bu rüyadan alacağı mesaj vasıtasıyla çözeceğini, kişinin sorunlarını geride bırakacağını gösterir.

Rüyada görülen karga, bu noktada bir şeye ya da bir yere dikkat çekerek, kişiyi çözümler hakkında bilgilendirir.

Karga Yaşamda Neleri Sembolize Eder?

Kişi için oldukça özel anlamlar içeren bu rüya, rüya sahibinin kargayı nerede ve hangi durumda gördüğüne göre yorumlanır.

Rüyanın doğru ve iyi bir şekilde analiz edilmesi için karganın tarih boyunca insanlar için neleri simgelediğini iyi bilmek gerekir.

Pek çok toplumda kutsal sayılan karga, Yunan mitolojisinde Antik Yunan Tanrısı Apollon’u simgeler.

Kore ve Japon mitolojisinde ölümü ve savaşı sembolize eden karga, Romalılar tarafından geleceğin simgesi olarak kabul edilir.

İskandinav mitolojisinde ise göklerin Tanrısı olan Odin’in omuzlarında hafızalığı ve bilgeliği temsil eden iki adet karga bulunur.

Türk mitolojisinde saygın ve özel bir yeri bulunan karga, Türkler tarafından kurtarıcı, yol gösterici ve rehber olarak yorumlanır.

Genellikle kurtla birlikte anıldığından ‘kurda kuşa yem olmak’ şeklindeki deyimde yer bulur.

Kargaların leşleri yiyerek, yeryüzünü temizleyen bir hayvan olmaları, kainattaki her bir zerrenin başka şeylere hizmet ettiğini yani amaçsız olmadığını vurgular.

Bu durum, aynı zamanda ölümün yani besin zincirinin bile yaşamın devamlılığı için gerekli olduğunu işaret eder.

Kuran’ı Kerim’den aktarılan bir kıssaya göre kardeşi Kabil’i öldüren Habil’e Tanrı tarafından bir karga gönderilir. Habil, kardeşinin cesedini ne yapacağını bu karga sayesinde öğrenir ve kardeşini toprağa gömer.

O günden sonra insanoğlu ölenlerin cesetlerini toprağa gömmeye başlar.

Halk arasında genellikle ölümle ilişkisi olduğu düşünülen karga, aslında uzun bir ömrü simgeler.

Çünkü kuzgunlar ve kargalar, en az 100 yıl boyunca yaşarlar. Hatta aralarında 150-200 yıl yaşayanları bile vardır.

Rüyada Karga Sürüsü Görmek

Rüyada karga sürüsü görmek, kişinin milyonlarca kişi tarafından tanınacağına, yani ünlü olacağına delalet eder.

Aynı zamanda kişinin iş hayatında başarı merdivenlerini hızlıca tırmanacağına işaret eder.

Rüya sahibinin iş hayatındaki rakiplerinin sandığından daha güçlü olduğunu, bu yüzden emin adımlarla ilerlemesi gerektiğini vurgular.

Rüyada karga sürüsünün bir kişiye saldırdığını ya da belirli bir noktaya hücum ettiğini görmek, kişinin başından onu fazla etkilemeyecek bir olayın geçeceğini gösterir.

Kişiye iş hayatındaki ve çevresindeki kişilere karşı dikkatli olması gerektiği şeklinde öğüt verir.

Yani kişinin çevresinde fırsat kollayan, rüya sahibini alt etmek isteyen kişilerin olduğunu gösterir.

Rüyada Ala Karga Görmek

Kişinin onu sarıp sarmalayan, ilerlemesini engelleyen negatif enerjiden sıyrılacağına, hayatındaki tüm sorunlara çözüm bulacağına, böylelikle yakın zamanda rahat bir nefes alacağına delalet eder.

Rüya sahibinin sağlıklı, uzun ömürlü ve zengin bir yaşam süreceği şeklinde yorumlanır.

Bazen de anlaşılması ya da elde edilmesi güç bir kişiliği simgeler.

Rüyada Evde Karga Görmek

Rüya sahibinin evine gelecek bir misafirden faydalı bilgiler öğreneceğine işaret eder.

Aynı zamanda maddi ve manevi sıkıntılardan kurtuluşu, refahı, huzuru ve mutluluğa ermeyi simgeler.

Rüya sahibinin hem kendisini hem de ailesini yakından ilgilendiren, müjdeli bir haber alacağını, yepyeni fırsatlarla karşılaşacağını gösterir.

Rüyada karganın eve bir şeyler taşıdığını görmek, hiç beklenmeyen birinden gelecek yardımı müjdeler.  Bazen de aile bireylerinden birinin harika bir iş fırsatını değerlendirmek ya da eğitim almak için yurtdışına gideceğini gösterir.

Rüyada evinde karga gören kişi, yatırım amacıyla bir arsa ya da tarla alır. Uzun zamandır düşlediği bir mülke kavuşur.

Rüyada Karga Öldürmek

Rüya sahibinin kendine zarar vermek isteyen bir rakibini yeneceğine, bu rakibin ona hiçbir şekilde maddi ya da manevi zarar veremeyeceğine yorumlanır.

Bazı rüya tabircilerine göre kişinin ona faydadan çok zararı dokunan bir kişinin varlığına işaret eder. Kişiyi, kendisine zarar veren bu arkadaşıyla tüm ilişkilerini koparması gerektiğine dair öğütler.

Rüyada karga öldürmek, bir yandan da kişinin kendini engellenmiş ve sanki bir kafeste hapsolmuş gibi hissettiğini gösterir.

Kişinin yakın zamanda bu hissiyatından kurtulacağına ve kendini yeniden doğmuş gibi özgür hissedeceğine yorumlanır.

Rüyada Karga Kovalamak

Rüyada karga kovalamak, rüya sahibinin boş hayaller ve boş işler peşinde koştuğunu gösterir.

Bazen de kişinin eline geçecek bir fırsatı ya da bilgiyi kullandığı takdirde başarılı olacağını simgeler.

Kişiyi içindeki mevcut bilgi ve potansiyeli dışarı çıkarması gerektiğine dair uyarır.

Aynı zamanda rüya sahibini başarılı olmak için daha çok çalışması gerektiğine, ancak ve ancak deneyim kazanarak yani yavaş yavaş ilerleyebileceğine dair öğütler. Yani başarının ancak sabır, azim, deneyim ve çalışkanlık ile gelebileceğini sembolize eder.

Rüyada Karga Yavrusu Görmek

Kişinin mutluluk ve sevinç yaşayacağını gösterir. İçinde hapsolduğu sıkıntı ve kederden kurtulacağına, bireysel açıdan kendini geliştirme fırsatı bulacağı yeni ortamlara gireceğine, yeni seçimlerinin ona sevinç getireceğine yorumlanır.

Kişinin artan farkındalığı ve önsezisi ile başkalarına da ışık olabileceğini gösterir.

Rüyada Kargayı Bir şeyler Yerken Görmek

Rüyada kargayı bir şeyleri yerken ya da yemeye çalışırken görmek, kişinin iş hayatında yepyeni bir fırsatla karşılaşabileceğini gösterir.

Ya da mevcut durumu yeni bir fırsata çevirebileceğine delalet eder.

Rüyada Karga Sesi Duymak

Rüyada karga sesi duymak, rüya sahibinin uzaktaki birinden hiç beklemediği bir anda haber alacağını simgeler.

Bazı rüya yorumcularına göre ise kişinin her duyduğu söze inanmaması gerektiğini sembolize eder. Kişiyi çevresinde işittiği bazı sözlere inanmadan önce bu sözlerin gerçekliğine dair araştırma yapması gerektiği şeklinde öğütler.

Aynı zamanda rüya sahibini iş ya da arkadaş çevresinden aldığı tavsiyeleri dikkate alması gerektiğine dair öğütler.

Rüyada Karga ile Konuştuğunu Görmek

Rüyada karga ile konuştuğunu görmek, mutluluğa ve sevince işaret eder. Haberci bir rüya olan bu rüyanın doğru tabiri ancak rüya sahibinin karganın ona ne söylediğini hatırlaması ile mümkündür.

Rüya sahibi, kendisi için mesaj niteliğinde olan bu sözlere mutlaka kulak vermelidir.

Rüyada Omzunda Karga Görmek

Kişinin ihtiyaç duyduğu konularda maddi ya da manevi destek göreceğini simgeler.

Rüya sahibinin çevresindeki zeki, bilgili ve kültürlü insanlardan yardım göreceğine delalet eder.

Rüyalar hakında ki diğer yazılarımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir