Rüya Tabirleri ve Rüya Yorumları Sözlüğü | Tüm Detaylı Analizler

Rüya tabirleri paylaşım sitemizde aynı zamanda kişiye özel rüya analizlerimizi ve özgün içeriklerimizi sizlerle buluşturuyoruz.

Sitemizde klasik rüya tabirleri yerine modern rüya yorumlarını sizlerle paylaşıyor, değişen ve gelişen yaşam koşullarının ihtiyaçlarımızı, beklentilerimizi, çekince ve korkularımızı değiştirdiğinin farkındalığıyla hareket ediyoruz.

Bu yüzden hepimizin ihtiyaç duyduğu yepyeni rüya tabirlerini, sembollerin ne anlama geldiğini sizler için kapsamlı araştırmalarımız sonrasında hazırlıyoruz.

Uzun yılların verdiği birikim ve deneyim ile büyük bir itinayla en ince ayrıntısına kadar sembollerin ne anlama geldiğini araştırmaya devam ediyoruz.

Sembolleri anlattığımız içeriklerin yanı sıra rüya tabirleri de yapıyor, siz değerli okuyucularımızın gördüğü ve bizlerle paylaştığı rüyaları yorumlamaya ve size ışık olmaya çaba gösteriyoruz.

Rüya sembollerini modern yaşam tarzımıza göre yorumlamaya ve tabirlerimizi güncellemeye özen gösteriyor, sembollerin kişiye özel yorumlanması gerektiğinin bilinciyle davranıyoruz.

Bu yüzden rüya tabirlerimizi okuyup, öncelikle rüyalarınızı kendiniz yorumlanmanızı, sormak istediğiniz tüm konularda bize danışmanızı öneriyoruz.

Rüya Tabirleri

Rüya tabirleri yüzyıllardır yani insanların varoluşundan beri önemli bir olgu olarak kabul ediliyor.

İnsan fizyonomisi üzerine yapılan pek çok araştırma, rüya görmenin tıpkı yeme ve içme gibi oldukça doğal bir ihtiyacımız olduğunu gösteriyor.

Mısırlılar, Yunanlılar, Asurlulular gibi pek çok medeniyette büyücülerin ve kahinlerin en önemli görevleri arasında rüyaları tabir etmek bulunuyordu.

Modern dünyada da geceleri gördüğümüz rüyaların anlamlarını öğrenmek, bizler için bir ihtiyaç olmayı sürdürüyor.

Günlük yaşamda bizim için önemli olan olayların yanı sıra bilinçaltımızın derinlerine yerleşen duygu ve düşüncelerimiz, rüyalarımız aracılığıyla gün yüzüne çıkıyor.

Rüyaların ne anlama geldiği üzerine 1900’lü yıllarda Psikanaliz’in kurucusu olan Sigmund Freud ile başlayan bilimsel çalışmalar, günümüzde diğer bilim adamları tarafından yürütülüyor.

Rüyaların psikolojimizi nasıl etkilediğini dile getiren Sigmund Freud, rüyaların aslında arzularımızı ve isteklerimizi dile getiren bir haberci olduğunu vurguluyor.

Yine Sigmund Freud’a göre bilincimiz, rüyalarımızı bile tam olarak anlayamamamız için bazı semboller ve yer değiştirmelerden yararlanıyor.

Bununla birlikte rüyalarda gördüğümüz semboller ve yorumların anlamı rüyayı kimin gördüğüne göre de değişiklik göstererek, farklı anlamlar içerebiliyor. Örneğin, rüyada görülen aslan, bazıları için kudreti temsil ederken bazıları içinse tehlikeye işaret edebiliyor.

Bizim için korkunun sembolü akrepken, bir başka kişi için yılan olabiliyor. Yani korkuların bir nevi dışavurumu olan rüyalarımızda akrep, yılan, aslan gibi farklı sembolleri görebiliyoruz. Bu noktada kendi korkularımız ve bilinçaltımız, bizi yönlendiriyor ve rüyalarımız aracılığıyla bize mesaj gönderiyor.

Bizler, rüya yorumlarımız esnasında bireysel sembolleri göz önünde bulunduruyor, rüyaların kişisel olduğuna olan inancımızla yorumlarımızın anlaşılır olması için gayret gösteriyoruz.

Kendiniz bile çözümleyebileceğiniz rüya tabirlerimizle sizlere kolaylıklar tanıyoruz.

Standart rüya tabirlerinin yani kişiselleştirilmemiş sembollerin yorumlandığı rüyaların kişiye doğru bilgileri aktaramayacağını savunuyor, duygu ve düşüncelerinize, inançlarınıza, değer yargılarınıza, korkularınıza, özlemlerinize kısacası tamamen sizin iç dünyanıza yönelik rüya yorumlarına imza atıyoruz.

Rüya Tabirleri ve İslamiyet

Bütün kültürlerde önemsenen, insanlar tarafından özel kabul edilen rüyalar, farklı medeniyetler tarafından yorumlanmış, Tanrı tarafından insanlara gönderilen bir hediye olarak benimsenmiştir. Yani rüya tabirleri insanlara göre Tanrı’nın bize yanlışlarımız ve doğrularımızla ilgili olarak mesaj gönderdiği iletişim araçlarıdır.

İslam dininde de kutsal kabul edilen rüya tabiri, pek çok İslam alimi tarafından önemsenmiştir. Hatta rüyaların önemini anlatan hadislerin varlığından da bahsetmek mümkündür.

Örneğin kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim’de Hz. İbrahim, Yusuf peygamberlerin ve Mısır hükümdarının rüyalarıyla ilgili bilgi veren ayetler bulunmaktadır(Yusuf 12/4-5, 43,100)

Yüce Allah tarafından Resul-u Ekrem’in gördüğü bir rüyanın tamamen doğru olduğu ayetler aracılığıyla bildirilmiştir(el-Feth 48/27)

Hz.Yusuf’a Öğretilen Rüya Tabiri

Ayetlerde Hz.Yusuf’a rüya tabirlerinin öğretildiği açıkça ifade edilir. Hz. Yusuf, Yakup ve Yusuf peygamberlerin gördükleri rüyaları dikkate alarak hareket ettikleri kabul edilir.

Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’deki bazı ayetlerde yüce Allah’ın Hz. İbrahim’in rüyasında oğlunu kurban etmesini buyurduğu yer alır(es-Saffat 37/100-113).

Aynı zamanda bazı ayetlerde Hz. Yusuf’un rüyasında ay, güneş ve onbir yıldızı kendisine secde ederken gördüğü, yani bu rüyanın Hz. Yusuf’un ileride peygamber olarak seçileceğine işaret ettiği de bulunur.(Yusuf 12/4-5)

Ayetin devamında Yusuf’un Mısır’da hapiste iken, kendi gibi hapisteki iki gencin ve Mısır kralının rüyalarını(Yusuf 12/36, 41-49) tabir ettiğinden ve bu rüyaların kısa bir süre sonra gerçekleştiğinden bahsedilir.

Hz. Muhammed’in Rüyaları

Hz.Muhammed(s.av)’in rüyasında Bedir savaşı öncesinde ona Allah tarafından düşmanlarının sayısı az gösterilmiş, Hudeybiye anlaşmasından hemen önce Müslümanlarla birlikte Mekke’ye girdiğini gördüğü rüyası bir yıl sonra gerçekleşmiştir.

Hz. Muhammed(s.a.v), kendisinden mucize göstermesini bekleyenlere Bedir savaşı ve Mekke fethi öncesinde gördüğü rüyaları örnek olarak göstermiştir.

Hadislerde Rüyanın Önemi-Salih Rüya

Hadislerde rüyanın ne denli önemli olduğundan sık sık bahsedilmiştir. Resu-l Ekrem’e ilk vahiy rüyası aracılığıyla gelmiş, vahiyler 6 ay gibi uzun bir zaman dilimi boyunca salih rüyalar aracılığıyla ona ulaşmıştır.

Resulullah, olumlu yani güzel rüyaların mutlaka tabir edilmesini ve anlatılmasını hoş karşılamış, kötü yani olumsuz rüyaların ise tabir edilmesini onaylamamıştır.

Hz. Ebubekir’in rüyalarının da doğru çıktığına dair bilgiler mevcuttur. Ezanı rüyasında gören Abdullah b.Zeyb, kısa bir süre sonra salebe olmuştur. Onun salebeliği de Hz.Muhammed(s.a.v) tarafından onaylanmıştır.

Rüyanın Oluşumunu Anlatan Ayet

Tefsirle ilgilenen alimler, rüyaların nasıl gerçekleştiğini açıklarken Zümer suresindeki 42. ayeti örnek gösterirler.

42. ayete göre insanlar uykularında bedenlerinden alınırlar ve kendilerinden geçerler. Allah(c.c), ölümüne hükmettiği kişilerin canlarını uykularında yanında tutar, diğer insanları ise belirli bir süreliğine özgür bırakır.

Mu’tezile alimlerine göre ise rüyada görülen semboller ve diğer şeyler hayalden ibarettir. İslam alimlerinin büyük bir çoğunluğuna göre insanlar rüyaları ruhlarıyla görürler ancak akıllarıyla idrak ederler.

Rüyalar, mana aleminden semboller aracılığıyla dünyaya iletilen ilhamlardır. Sufilere göre rüyalarda ruh misal alemini seyreder. Hafızasına kaydettiği bu görüntüleri ise uyandığı zaman hatırlar.

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Rüya tabirleri sözlüğü, İslam alimlerince hazırlanan, rüya gören kişilerin rüyalarını yorumlamak adına sıklıkla başvurdukları, baş ucu niteliğinde ve ansiklopedik değeri bulunan bir sözlüktür.

Lakin günümüzde değişen modern dünya ve yaşam koşulları ile insanların da hayattan beklentileri, korkuları ve hayalleri değişmiştir. Bu durum, insanların güncel bir sözlüğe ihtiyaç duyduğunu gösterir.

İslamiyet sonrası dönemde hazırlanan rüya tabirleri sözlüğü, günümüzde rüyaları yorumlamakta yetersiz kalmaktadır. Aynı zamanda bu rüyalarda genellikle olumsuz tabirler bulunur.

Aynı zamanda bazı kadim sembollerin dışında rüyada görülen her şeyin tabiri, kişiye göre değişiklik göstermelidir.

Rüya Tabirleri Gerçek mi?

Rüya tabirleri gerçek mi? sorusu hepimizin zaman zaman aklına gelen bir sorudur.

Yukarıda da defalarca kez vurguladığım gibi kişinin duyguları, hisleri, hayal, istek ve arzularına bağlı olarak rüyaları da değişiklik gösterir.

Bununla birlikte rüyası gerçekleşen pek çok insanın varlığını hatırlatmakta da fayda var.

Kişinin rüyalarını yorumlayabilmesi için öncelikle kendini çok iyi tanıması gerekir. Yani rüyasını yorumlamadan önce rüyasında gördüğü sembollerin kendisi için ne ifade ettiğini bilmesi gerekir.

En doğru rüya tabirini yapabilmeniz için gördüğünüz rüyayı ve sembolleri bir deftere not almanızı öneriyoruz. Örneğin, gerçek hayatımda köpekleri sevmem, ama rüyamda bir köpek seviyordum, şeklinde not alabilirsiniz. Aldığınız bu notlar, size rüyanız hakkında ipucu verebilir.

Rüya tabiri gerçek mi? diye düşünürken, mutlaka yazdıklarımızı da dikkate almanızı öneriyoruz.

Rüyalar hakkında ki diğer yazılarımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir